2019-02-08

Aktion Rädda Vätterns pressmeddelande med anledning av att mark- och miljödomstolen godkänner beskjutningen av Vättern och med anledning av att länsstyrelsen ger Karlsborgs flygplats tillstånd till femdubbling av flygrörelserna.