2019-02-06

Länsstyrelsens  miljöprövningsdelegation ger tillstånd till femdubbling av flygrörelserna på Karlsborgs flygplats, trots bristande underlag.