2019-02-06

Mark- och miljödomstolen avvisar och avslår överklagandena. Trots bättre vetande går yttrandet ut på att den kraftiga utökningen av verksamheten ska godkännas…