2019-02-04

Naturvårdsverket ger ut ny vägledning om hantering av PFAS-förorenade områden. Gränsvärdena är dock felaktiga då de inte tar hänsyn till EFSAs kraftigt sänkta värden på tolerabelt dagligt intag.