2019-02-01

En forskningsrapport från Karolinska institutet visar att PFAS-kemikalier går via moderkakan till fostret och ansamlas i lungor, lever och hjärna. Gränsvärden bör alltså sättas med hänsyn till påverkan på foster!