2019-01-09

På ARV:s information om att det är önskvärt att kommunerna bidrar i kompletteringsremissen säger Karlsborgs kommun att det inte behövs. Kommunen ingår i MÖS, Miljösamverkan östra Skaraborg. Men kommunen påpekar också att många Karlsborgsbor är oroade…