2019-01-18

ARV ger i sitt yttrande 5 förslag på vad som behöver kompletteras i ansökan om markavvattning och dränering av Karlsborgs flygplats.