2019-01-16

Karlsborgs flygplats ska säkerhetsställa att den inte utgör en källa till utsläpp av Pfas eller andra miljögifter till recipienten (Vättern)