2019-01-14

ARV har uppmanat kommuner som tar dricksvatten från Vättern att engagera sig i dräneringsärendet. Askersund avstår dock från att delta i remissen och följer ärendet via Vätternvårdsförbundet.