2018-06-14

I målet mellan kommuninvånare och Ronneby kommuns vattenverk bestämmer Högsta domstolen att kommunen är skadeståndsskyldig enligt produktansvarslagen.

HD-dom PFOS_2018-06-14 Ö 4746-17