2017-11-09

I föredrag för Vätternvårdsförbundet redovisar Ingrid Ericson Jogsten PFAS-läget i Vättern. Kärnebäcken som avvattnar Karlsborgs flygplats har höga värden högfluorerade ämnen (658 ng/L PFAS-11)