2020-04-04

Aktion Rädda Vättern + 15 kompletterar sitt överklagande av länsstyrelsens beslut att tillåta markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Kompletteringen handlar framförallt om hantering av förorenade massor.