2020-04-04

Naturskyddsföreningen utvecklar grunderna för sin överklagan av länsstyrelsens beslut att tillåta markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.

Vänersborgs TR M 669-20 Aktbil 37, NF Skb Komplettering av överklagande