2020-04-04

Naturskyddsföreningen utvecklar grunderna för sin överklagan av länsstyrelsens beslut att tillåta markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.