2020-04-04

Ödeshögs kommun utvecklar grunderna för sitt överklagande av länsstyrelsens beslut att tillåta markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.

Vänersborgs TR M 669-20 Aktbil 34, Ödeshög Komplettering av överklagande