2020-04-04

Ödeshögs kommun utvecklar grunderna för sitt överklagande av länsstyrelsens beslut att tillåta markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.