Projektbeskrivning

Videon visar hur militärens granatbeskjutning mot Vättern ser ut.