Projektbeskrivning

Videon visar hur militärens granatbeskjutning och flyganfall mot Vättern ser ut.