2019-04-23

Aktion Rädda Vättern skriver till Fortifikationsverket och meddelar att polisanmälan kommer att ske om dräneringsarbetet påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft.