2019-05-07

Skaraborgs Naturskyddsförening skriver till regeringen: ”…inga grävnings- och dräneringsarbeten inom Karlsborgs flygplats ska få påbörjas förrän marken grundligt sanerats från PFAS-kemikalier så att inte dricksvattnet och den unika livsmiljön i Vättern påverkar av dessa gifter.”