2022-02-17

Här svarar Aktion Rädda Vättern på miljödepartementets kommunicering av mark- och miljödomstolens yttrande samt Försvarsmaktens och Fortifikationsverkets kommentarer i ärendet femdubbling av flygrörelserna på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.