2022-01-31

Vetenskaplig artikel av Maria Björnsdotter m.fl. om PFAS-förorening av Vättern.