2022-01-31
Dataunderlag till Maria Björnsdotters, m.fl. artikel om PFAS i Vättern. Viktiga uppgifter om mängder och koncentrationer.