2022-02-01

Fortifikationsverket anmäler återigen bankantsdräneringen. Försvarsinspektören skickar ut till 24 remissinstanser.

fihm2018-536-32-bilaga-1