2019-10-24

Miljödepartementets sammanställning av remissvar från FM, HaV, KEMI, NV, SGI och SGU angående försöket att tjuvstarta dräneringen av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.