2021-11-29
Försvarsmakten skriver till Fortifikationsverket att inga tillstånd eller villkor behövs för att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Samtidigt avslöjas att inga försiktighetsmått gäller för nuvarande verksamhet.

FM2021-25347_2 FM yttrande FORTV Bankantsdränering Karlsborg