2022-02-27

Aktion Rädda Vättern svarar på FIHM:s remiss angående det nya försöket att dränera landningsbanan separat på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Del 2 handlar om sakfrågan och bristerna i anmälan för övrigt.