2022-02-28

Aktion Rädda Vättern skriver även till miljödepartementet om Försvarsmaktens nya åtgärdsutredning som visar på att sanering måste ske innan dräneringsarbetet påbörjas.