2022-02-28

Tidaholms kommun svarar miljödepartementet angående dränering och markavvattning att kommunen står fast vid sitt överklagande och hänvisar till mark- och miljödomstolens yttrande att avvisa ansökan.