2021-11-18

Åtgärdsutredning och riskvärdering Karlsborgs flygplats med avseende på PFAS.