2021-11-19

Sammanställning av svar på Aktion Rädda Vätterns frågor från kommunerna runt Vättern samt deras brev till regeringen.