2021-11-19

Pressmeddelande där ARV redogör för svaren från kommunpolitikerna angående arbetet mot PFAS i Vättern och vårt dricksvatten.