Svar: JA.
Enligt uppgifter från försvaret till Vätternvårdsförbundets (se rapport 123) skjuter försvaret ut både bly och koppar i vattnet. Det kommer dels från skjutfälten Nytorp och Kråk, och dels från FMV. Även ammunitionsfabriken Nammo Vanäsverken skjuter ut bly och koppar i sjön. Det fanns planer på att kraftigt öka mängden blyad ammunition ut i Vättern genom ansökan om tillstånd för flygskjutmålet Hammaren, utanför Enebågen i Brevik. Efter mycket kritik drog Försvarsmakten in kravet på att fortsätta att skjuta blyad ammunition just på Hammarens mål i vattnet. Det är en liten seger för opinionen, men det kommer troligen att innebära att mer koppar skjuts ut i vattnet istället. Koppar är mycket giftigt för vattenlevande organismer.