Alla typer av klagomål på militär verksamhet i, över eller runt Vättern bör ställas till
dels Högkvarteret som är högsta ansvarig: exp-hkv@mil.se och
dels Försvarsinspektören som är tillsynsmyndighet: exp-fihm@mil.se

Om det handlar om FMV:s verksamhet skriv till: registrator@fmv.se
Om det handlar om störningar från skjutfälten och Skaraborgs regemente skriv till: exp-p4@mil.se
Om det handlar om störningar från flyget och Skaraborgs flygflottilj skriv till: exp-f7@mil.se

Skicka till alla om du inte vet vem som förorsakar störningen.

Skicka dessutom alltid en kopia till Aktion Rädda Vättern eftersom det inte är säkert att försvaret registrerar alla klagomål. En del klagomål kallar försvarets tjänstemän för ”politiska” och då blir de inte registrerade. Adressen till Aktion Rädda Vättern är: arv@aktionraddavattern.se