Svar:

Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) har som syfte att för nuvarande och kommande generationer skydda Vättern och Vätternregionen som:

  • Dricksvattentäkt
  • God miljö för boende
  • Rekreationsmiljö för boende och besökande
  • Hållbart ekosystem
  • Grund för hållbar regional utveckling

ARV prioriterar tre frågor:
1. Förbjud borrning efter fossil metangas i Vättern och dess strandområden
2. Stoppa nya gruvprojekt inom Vätterns tillrinningsområde
3. Avveckla Vättern som militärt skjutfält och flygövningsområde.

Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden samt fristående från andra intresseorganisationer. Föreningen har sitt säte inom Vätternregionen.