2019-02-20

Länsstyrelsen förelägger Fyrstads Flygplats AB kraftiga begränsningar i antalet flygrörelser, max 30. Tiderna ska begränsas till mellan kl. 7 och 13. (Jämför Karlsborgs flygplats där 10 600 flygrörelser får ske, dygnet runt.)