2019-02-22

Länsstyrelsen och Bergsstaten handlägger ärendet om bearbetningskoncession för Norra Kärr. GBH Miljörätt förklarar här hur miljölagstiftningen ska tolkas.

GBH Yttrande till lst 2019022-Norra Kärr