2022-12-09

Försvarsmakten informerar media om att ett nytt flexibelt flygbassystem för stridsflyg nu utvecklas. Detta understryker det som ARV med flera sagt: det finns alternativa platser och alternativa metoder till en femdubbling av flygverksamheten på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Miljödepartementet informeras i denna skrivelse.