2022-11-07

Försvarsmakten gör utspel om ”reningsanläggning” på Karlsborgs flygplats. Detta uppmärksammas i lokala medier. Här ges en faktabakgrund.