2022-10-21

Försvarsmakten har gått ut med information till media att en reningsanläggning ska upphandlas för Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Det finns dock inget tillstånd och åtgärdsutredningen är bara halvfärdig.