2021-11-01

FIHM (Försvarsinspektören för hälsa och miljö) förelägger Försvarsmakten att ge Fortifikationsverket en fullmakt som visar att FORTV får företräda Försvarsmakten i ärendet om bankantsdränering. FIHM har insett att det är Försvarsmakten som är verksamhetsutövare.