2023-07-03

Callunas provtagning i Kärnebäcken, analyserad av Eurofins, visade på halten 270 ng PFAS11 per liter och 190 ng PFAS4 per liter. PFOS-halten var 120 ng/l, det vill säga 185 gånger högre än den tillåtna miljökvalitetsnormen (0,65 ng PFOS per liter).