2023-06-30

Sommarkampanj för rent vatten och insamling till kostnader för rättsprövning av regeringens beslut att tillåta försvaret att pumpa ut PFAS-förorenat grundvatten till Vättern.