2023-0405

Länsstyrelsen beslutade om dispens och tillstånd till markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Beslutet överklagades.