2023-05-04

Regeringen beslutar godkänna dräneringen och markavvattningen av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Regeringen försämrar dessutom tillståndet så att fem gånger mer PFAS kan släppas ut i dricksvattnet.