2020-01-10

Länsstyrelsen i Västra Götaland ger dispens och tillstånd till markavvattning på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats, trots att ingen sanering är planerad. Endast vissa delströmmar av dränvatten behöver renas enligt länsstyrelsen.