2020-01-07

Aktion Rädda Vättern kommenterar Fortifikationsverkets svar till regeringskansliet. ARV vidhåller att regeringen måste upphäva godkännandet av bankantsdräneringen.