2019-12-16

Fortifikationsverket svarar på kritiken från expertmyndigheterna. FortV vidhåller att bankanten ska dräneras utan att reningsutrustning först är på plats.