2019-02-15

Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd till markavvattning vid Karlsborgs flygplats. Länsstyrelsens enhet för vattenärenden kräver beskrivning av reningsåtgärder.