2013-04-09

Känslighetsbedömning av fågelfaunan inför tillståndsansökan för Flygskjutmålet Hammaren.