2014-04-16

Med stöd av 7 kap. 29 § miljöbalken vill länsstyrelsen att regeringen ska ta beslutet: ”Utöver en betydande påverkan på de Natura 2000-värden och livsmiljöer som finns kan det inte uteslutas att skada också uppstår eller att arternas bevarande i området kan försvåras.”