2018-04-18

Christer Haagman från ARV ifrågasätter om ansökan om utökning av verksamheten på Karlsborgs flygplats kan kungöras innan frågan om markavvattning har retts ut.